لوگو سایت

9:00 - 17:00

ساعت کاری

02128111107

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

وکیل دعاوی مربوط بھ تعھدات و امور قراردادھا

مطالبه وجه رسید عادی

مطالبه وجه رسید عادی

هرروزه در دادگاه‌ها یا شوراهای حل اختلاف شاهد عبور و مرور افرادی هستیم که برای ارائه دادخواست و مطالبه طلب خود به این اماکن مراجعه کرده‌اند. وقتی قراردادی بین دو طرف منعقد می‌شود گاهی ممکن است یکی از طرفین از انجام تعهدات خود سر باز زند و باعث به‌وجود آمدن خسارت برای فرد مقابل شود. یکی از انواع قراردادی که بین طرفین بسته می‌شود سند یا رسید عادی است. در این مقاله به معرفی رسید عادی و مطالبه وجه رسید عادی پرداخته می‌شود.

ادامه مطلب