لوگو سایت

9:00 - 17:00

ساعت کاری

02128111107

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی

اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی

اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی

اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی یکی از حالت‌های دعوی مربوط به اراضی است. در یک تقسیم‌بندی اراضی را به زمین‌های خصوصی، موقوفه‌ و ملی تقسیم می‌کنند. منظور از اراضی که با عنوان ملی شناخته می‌شوند، همان جنگل‌ها، مرتع‌ها و … است. این نوع از اراضی جزء املاک دولت محسوب می‌شوند. یکی از نکاتی که باید بدانید، این است که زمین‌های ملی با زمین‌های موات تفاوت دارند.

ادامه مطلب