لوگو سایت

9:00 - 17:00

ساعت کاری

02128111107

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

اعتراض به نظر ھیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات ھای مستقیم

قانون مکرر مالیات

اعتراض به نظر هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌

مالیات‌ها یکی از راه‌های اصلی برای کسب سرمایه دولت‌ها و حکومت‌ها بوده که از جایگاه درآمدها و دارایی‌های مردم آن کشور اخذ می‌شود. معمولاً این مبلغ در راه گسترش کارکرد سیستم‌های دولتی، بهبود زیرساخت‌ها، حقوق کارمندان و توسعه کشور مصرف می‌شود و به همین دلیل است که محاسبه مقدار دقیق آن برای هر شخص اهمیت زیادی دارد. گاهی اوقات شرایطی پیش می‌آید که این مبلغ از نظر فرد صحیح نبوده و حتی ممکن است کار به اعتراض به نظر هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز برسد !

ادامه مطلب