لوگو سایت

9:00 - 17:00

ساعت کاری

02128111107

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

تقسیم و افراز

شرایط تفکیک اموال منقول و غیر منقول

شرایط تفکیک اموال منقول و غیرمنقول چگونه است؟

افراز همان تقسیم  مالی غیرمنقول در بین چند شریک است. توجه داشته باشید که این فرآیند، در شرایطی انجام می‌شود که مال مشاع باشد. از این رو، نمی‌توان مال مفروز یا اختصاصی را افراز نمود. افراز در مواقعی کاربرد دارد که یکی از شرکا قصد فروش یا دخل و تصرف در سهم خود را دارد. در چنین شرایطی، مال موردنظر، تجزیه شده و سندی رسمی به هر یک از شرکا تعلق می‌گیرید. لازم به ذکر است که پروسه تقسیم و افراز، با توافق طرفین انجام می‌شود. اما اگر یکی از شرکا، به تجزیه مال مشاع رضایت ندهد، شرایط تقسیم و افراز کمی پیچیده خواهد شد. در چنین مواقعی، باید از مراجع قانونی و مشاورین حقوقی کمک گرفت. در این مطلب، به نکات مهم درباره تقسیم و افراز می‌پردازیم.

ادامه مطلب