لوگو سایت

9:00 - 17:00

ساعت کاری

02128111107

برای مشاوره رایگان تماس بگیرید

شقایق میرخانی

قرار جلب به دادرسی

قرار جلب به دادرسی

پرونده‌های کیفری به پرونده‌هایی گفته می‌شود که جرمی در آن اتفاق افتاده و یک فرد یا افرادی متهم به انجام آن جرم هستند‌. این دعاوی

ادامه مطلب